Meer veiligheid voor de brandweer - dit was het belangrijkste aandachtspunt van het project "Rescue SAFE".

We hebben ook onze kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en de risico's van thermoregulering doorgegeven aan de eindgebruikers - brandweerlieden. Het project ter bevordering van de gezondheid op het werk werd in 2015 en 2016 door de overheid gefinancierd en gesteund door het Ziekteverzekeringsinstituut in Slovenië.

  rescue safe 2 400rescue safe 1 400