Wij ondersteunen onderzoeksprojecten waarbij ook studenten betrokken zijn. In het kader van het project "Het creatieve pad naar praktische kennis volgen" doen studenten tijdens hun opleiding praktische ervaring, kennis en vaardigheden op.Projecten met studenten 2014/2015:

  1. PKD KoperBescherming en veiligheid van de mens onder extreme milieuomstandigheden
    Het project werd uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit Scheikunde en Chemische Technologie van de Universiteit van Ljubljana, het Brandweerkorps Koper en Titera Ltd.
  2. Ontwikkeling van numerieke en fysieke modellen voor de virtuele beoordeling van persoonlijke beschermingsmiddelen
    Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit der Wetenschappen en Wiskunde van de Universiteit van Maribor, PAZU en Titera Ltd.
  3. De invloed van het comfort van de kleding op de kwaliteit van de zangers